Моля, обърнете внимание, преди да влезете!

ОПАСНОСТ

Преди да изберете своя запис, обърнете внимание на следното! Отсега нататък вече няма да приемаме непълни записи. Вписването ви трябва да има правилно описание с поне 3 пълни изречения, които описват вас и вашето съдържание. Вие трябва да качите поне 1 снимка, на която притежавате авторските права! Също така не е позволено да се показва порнографско съдържание. Ще се приемат само снимки със съдържание на FSK 12! Ние забраняваме и не искаме никакви препращащи връзки към Onlyfans или други уебсайтове. Вашият акаунт вече трябва да бъде потвърден с Onlyfans! Записите, които не отговарят на това изискване, ще бъдат изтрити без коментар и отхвърлени!

СЪВЕТИ

Ако тепърва започвате да популяризирате акаунта си в Onlyfans, моля, уверете се, че имате достатъчно съдържание в акаунта си в Onlyfans. Това означава, че поне 10 публикации от вас са онлайн. Вашите бъдещи последователи искат да знаят в какво влизат с вас. Вашият профил в Onlyfans също трябва да бъде описан по съответния начин. Особено в началото ви препоръчваме да зададете безплатен акаунта си в Onlyfans. Ако изберете платено участие при нас, ще получите и допълнителна безплатна поддръжка от нас. Съветваме ви подробно по телефона или чрез телеграма. Натисни

Email verification is required to submit new listing

Verify Now